Về Từ Vô Vọnh

 

(download)

 

thơ Du Tử Lê
nhạc Phạm Anh Dũng
Xuân Thanh trình bày