LỄ HỘI CẦU NGƯ


Dô ta nào !Thuyền ta ra khơi
Sóng biển xuân hồng hào sức trẻ
Dô ta nào !
Thuyền ta mạnh mẽ
Lướt đại dương mở hội trùng dương
Đêm cầu ngư rộn rã trống chuông
Đình Thai Dương hương trầm nghi ngút
Cờ xí rợp gió lên phần phật
Khuya thiêng liêng giao cảm đất trời
*
Dô ta nào !
Lưới bủa nơi nơi
Dô ta nào !
Lưỡi câu giăng thả
Nào nhám, nào thu, nào ngừ ... đủ cả
Nào mực, nào tôm, nào vọ ... đầy thuyền
*
Bãi Thuận An gồng gánh luân phiên
Màu cá trắng điệp màu cát trắng
Mát mái buồm căng thuyền về gió lộng
Biển bạc ngời trăng trong ánh mắt người
*
Hội cầu ngư thành nét xuân tươi
Hồn dân tộc đơm mầm trỗ lộc
Mừng bội thu
ngư dân mình đậm da xanh tóc
Mặt trời lên từ phía Thai Dương


Võ Quê