Mẹ Vàng Úa

 

(download)

 

nhạc Phạm Anh Dũng
Quỳnh Lan trình bày