Mùa Xuân và Tình Yêu

 

(download)

 

nhạc Nguyễn Tuấn
Bảo Yến trình bày
trích CD - Còn Đó Chưa Quên