Xuân


Xuân ơi, ai nhắn mà sang
Cho xanh nội cỏ cho vàng sắc mai
Buồng xuân từ phấn hương phai
Đêm hồ ly giấc liêu trai mơ  mòng
Ta buồn khép cánh thư song
Cho se ngọn bút cho lòng rối thơ
Bến xuân từ vắng con đò
Tình xuân cũng lỗi hẹn hò với xuân
Thơ xuân gượng viết đôi vần
Rượu xuân gượng nhắp mấy tuần men cay
Ô kìa , con bướm vàng bay
Bướm say , con bướm vàng say hoa vàng
Từ xuân vắng bặt dung nhan
Ta đi tìm cái xuân tàn ngày  nao
Gió đông-Thôi Hộ -hoa đào
Hoa còn cợt gió người nào thấy đâu?
Thôi thì xuân nhé , lỡ nhau
Chiều nhân sinh đã tím màu hoàng hôn!


Cung Diễm