Em, Gió và Mây

 

(download)

 

thơ Sóng Việt Đàm Giang
nhạc Phạm Anh Dũng
Quỳnh Lan trình bày