Tơ Vương

 

(download)

 

nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ
Kim Khánh trình bày