VAY TIỀN


Loay hoay Tết đến đây rồi
Kẹt tiền nhà Tú đứng ngồi không yên
Thấy ai có lúm đồng tiền
Cò kè muốn hỏi sợ phiền lại thôi
Kẹt tiền chạy tới chạy lui
Chạy quanh quẩn lại gặp đôi lúm tiền
Biết rằng tiền ấy tiền duyên
Mẹ cho làm vốn dành riêng không xài
Cho dù vốn một lời hai
Anh làm văn tự xin vay liền liền
Lòng đây nếu đấy chả tin
Thì xin thế chấp con tim làm bằng
Mai này nếu có lần khân
Anh xin ở . . . đợ chung thân với nàng
Thơ tình anh sẽ ngâm vang
Để em vui dệt lụa vàng dưới trăng
Rồi anh trải chiếu buông màn
Ru em vào giấc mộng vàng đêm xuân
Tiền lời em tính mấy phân
Liệu rồi anh sẽ trả dần lời. . .con
Mỗi năm lại mỗi sòn sòn. . .

Tú Lắc


Cung Diễm