HNTC - Tháng Năm Tình Mẹ

 

(download)

 

HNTC - Tháng Năm Tình Mẹ
Miên Du Đà Lạt
http://miendumusic.blogspot.com

Chương trình Hải Ngoại Thi Ca  
phát thanh trên làn sóng 1190AM  
Radio Bolsa lúc 7:30 - 9:00PM (giờ Cali) tối thứ Ba  
phát ði từ OC- California  
- tối Chủ Nhật lúc 7:00PM giờ (giờ TX)  
trên làn sóng 890AM Radio SaigonÐallas -TX  
và VRN (Việt Nam Radio Network)  
phát ði từ Dallas -Texas  
- tối Thứ Hai lúc 9 giờ (giờ WA)  
trên làn sóng SRBS (Saigon Radio Broadcasting System)  
phát ði từ Seattle-WA  
 
Xin click vào Link này  
http://honque.com/miendu
 
http://vietnamlibrary.net  
=>Hải Ngoại Thi Ca
 
Thơ
Khiếu Như Long- Hương Xuân - Vương Đức Lệ
Ngô Minh Hằng - Lưu Hồng Phúc

Nghệ sĩ ngâm thơ:  
Kim Dung - Hạnh Cư
Bảo Nam - Hà Phương  
Sáo: Hải Bô.  
Tranh: Hà Bích Thuận
 
NHẠC  
Nghiêu Minh - Vũ Thư Nguyên - Đỗ Quân
Miên Du Đà Lạt - Văn Sơn Trường

CA Sĩ  
Quang Minh -  Hồng Ngọc - Bảo Yến
Xuân Phú - Mai Hậu

Mọi chi tiết xin liên lạc  
mailto:haingoaithica04@yahoo.com
Miên Du Dalat
http://honquecom.miendu
http://miendumusic.blogspot.com
http://vietnamlibrary.net
http://youtube.com/haingoaithica