Cà Phê Mình Rót Cho Nhau

 

(download)

 

thơ Sóng Việt Đàm Giang
nhạc Phạm Anh Dũng
Xuân Phú trình bày