Đôi Mắt Buồn

 

wma    

 

Thơ: Linh Đắc
Nhạc ca: HLP