Thầm Lặng Một Vầng Trăng

 

(download)

 

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
nhạc Trần Hữu Bích
Vân Khánh trình bày