Bàn Tay Mẹ

 

mp3    

 

Thơ : Khuyết Danh
Nhạc : Cao Ngọc Dung
Trình bày : Huyền Ái