Xuân Gửi Cho Người…


Gửi đến cho người vạn niềm vui,
Gửi theo cả tiếng khúc khích cười,
Gửi lời trìu mến như chim hót,
Gửi đến một người… thật xa xôi!

Gửi gió Xuân mang… hương tóc em,
Gửi cánh đào mỏng… tựa môi mềm,
Gửi mai vàng nở… như cười đấy,
Gửi nắng Xuân nồng… qua mắt em!

Còn nữa chưa xong, phải gửi thêm,
Đôi bàn tay nhỏ, nâng trái tim,
Mang theo hơi ấm, về bên ấy,
Để sưởi lòng người, thiếu bóng em!

Em gửi cho người, cả tuổi Xuân,
Nhận đi, đừng ngại, đừng tần ngần,
Em không hờn trách, vì duyên phận,
Chỉ muốn trọn đời… là cố nhân!

Người có nghe gì, trong hư không?
Tiếng ai thỏ thẻ… thay tiếng lòng,
Tiếng ai nức nở… vì thương nhớ,
Người có biết rằng… em khóc không?!

Em hát cho người nghe nữa đây,
Dù Xuân không đến, quê hương này,
Nhưng em vẫn gửi Xuân về đấy,
Để giữ tay người… xin đừng say!

Chưa đủ phải không? Em gửi thêm,
Chỉ một chữ thôi, người vẫn tìm…
Rất “Thương” người đó… mà không nói,
Đành gửi Xuân về… thay cho em!

Canada, Xuân Kỷ Sửu 2009


Thiên Thu