Duyên Khuê


Những mọc mời quanh em, người hối thúc.
Chớ nhẹ lòng, anh gấp rút về đây.
Nối tình xưa nghĩa cũ. Lấp đọa đày.
Tròn duyên nợ, lại sum vầy thề ước.

Trông dáng em chẳng khác chi ngày trước.
Trông duyên em, chỉ mong được có nhau.
Trông nét sầu, anh thấu nỗi thương đau.
Tình dành dùm sẽ trao nhau.  Đền đáp.

Trời vừa thu nay đã vào tháng Chạp.
Ta vừa xa, mai lại áp má môi.
Chung quanh em những  phức tạp phiền đời.
sẽ tan biến, sẽ mãi trôi biền biệt.

Anh và em, một tình trường bất diệt.
Mải mê yêu mặc truyền thuyết nhân gian.
Qua hết rồi thách thức lẫn gian nan.
Trang tình sử, ta dâng tràn mực  bút


Mạnh Đạt