Mơ Xuân Quê Mẹ

 

wma    

 

Thơ : Huyền Lâm
Nhạc : Cao Ngọc Dung
Trình bày : Nguyễn Văn Hùng