Mẹ Hiền

 

(download)

 

thơ Y La - Lê Khắc Ngọc Quỳnh
nhạc Lê Khắc Bình
Hồng Vân trình bày