Mênh Mông Kiếp Lá

 

(download)

 

thơ Đan Hà
nhạc Hoàng Hoa