Thiền Thức

 

mp3    

 

Thơ: Nghiêu Minh
Nhạc/ ca: Hà Lan Phương