MÙA XUÂN


Mùa xuân dường ở đâu đây
Ở trong lá , ở trong cây thì thầm
Mùa xuân như có thanh âm
Lắng nghe xuân để nhú mầm chồi non
Mùa xuân như đứa bé con
Môi tròn , má thắm lon ton nhảy mừng
Mùa xuân tóc thả ngang lưng
Áo bay nắng mới tưng bùng xuân reo
Mùa xuân đôi mắt trong veo
Chớp lung linh để yêu kiều dáng xuân
Mùa xuân đến , chút thẹn thùng
Lắng nghe xuân chút thơm lừng hương mai
Mùa xuân dường ở đâu đây
Ở trong gió , ở trong mây thầm thì . . .

01/06/2009


Tiểu Muội