Bóng Nghiêng


Khi đóm lửa chiếc que diêm bừng cháy
Anh cúi đầu châm điếu thuốc trên môi
Mắt đăm chiêu nhìn làn khói chơi vơi
Như tìm kiếm một điều gì hư ảo

Khi biển động oằn trong cơn giông bão
Thủy triều dâng hất ngọn sóng lên cao
Bọt sóng lăn trên mặt nước lao xao
Bao niềm nhớ ẩn trong hồn chợt vỡ

Ta đánh mất đời nhau từ dạo đó
Theo nhánh sầu rẽ hai ngã phân ly
Trời làm mưa nhạt nhoà dấu tình si
Nên hai đứa chẳng còn chi để nói

Tưởng quên được, sao tim còn buốt nhói
Quay lưng đi mới hiểu mãi còn yêu
Nửa cuộc tình ôm vào cõi hoang liêu
Ngồi đối bóng, bóng nghiêng sầu hiu hắt

28-03-2008


Như Ly