Bốn Mùa Trong Tôi

 

 

Thân mời quí ACE  cùng thưởng thức nhạc phẩm :
Bốn Mùa Trong Tôi
Nhạc : Trần Hữu Bích
Thơ : Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Trình Bày : Nhóm Mây Trắng