TẾT LY HƯƠNG


Xứ người Tết đến mịt mù sương
Băng đóng đầy sân, tuyết ngập đường .
Gió bấc se lòng người viễn xứ
Mưa phùn buốt dạ kẻ tha phương .
Thơ về quê cũ, thương khôn xiết
Quà gởi bạn xưa, nhớ lạ thường .      
Phảng phất khói hương hồn tổ phụ
Thêm buồn lưu lạc Tết ly hương .


Quang Tuấn