CHÚC XUÂN


  Dương cầm xanh nụ tinh khôi
Nắng mầu nhiệm sáng em tôi má hồng
  Quên rồi những tháng ngày đông
Nát tình rụng lá - nát lòng lạnh căm
  Nay môi má đẹp trăng rầm
Giọt xuân cũng phải ghen thầm em tôi
  Suối huyền chải mượt gương soi
Mi cong khẽ đậu đôi lời tình thơ
  Chiều xuân có kẻ đứng chờ
Hoa xuân hé nở trước giờ giao bôi
  Gót son thoải nhẹ xuống đồi
Áo hoa lơi lã bồi hồi xa trông
  Gió xuân e thẹn ngã lòng
Tình xuân mê đắm phiêu bồng thác ru
  Chuốc nhau chén rượu tạc thù
Chén cay - ngày tháng sa mù nhớ em
  Còn đây - chén ngọt môi mềm
Vừa nâng lời chúc đã thèm yêu em !...


Chu Thụy Nguyên