GIỌT MƯA XUÂN


      Mưa xuân rớt xuống biển đời,
Tình xuân rớt xuống, tình người đắng cay.
      Hoa xuân buồn trước gió lay,
Còn em lạc bước đoạ đày thế gian.
      Duyên em giờ đã lỡ làng,
Buồn thay số kiếp phủ phàng thuyền quyên!
      Em về ôm mối sầu riêng,
Để anh ôm mộng tơ duyên lạnh lùng.
      Đêm nằm em vẫn nhớ nhung,
Hương xưa còn đọng lưng chừng... chưa quên.
      Mưa xuân từng giọt giao duyên,
Thuyền xa, vẫn muốn neo thuyền đợi nhau.
      Anh giờ biền biệt nơi đâu?
Khơi tìm kỷ niệm đỉnh sầu chơi vơi...
      Mưa xuân rớt xuống biển đời,
Tình xuân rớt xuống, tình người đắng cay.
      Em về ôm phận rủi may,
Mong rằng cải tướng đổi thay phận mình!

San Jose, 01/30/2008


Mai Hoài Thu