Còn gì được mất

 

wma    

 

Thơ : Lý Quang Chính
Nhạc : Cao Ngọc Dung
Nguyễn Thiện Vũ hát tặng Cao Ngọc Dung