NGÕ HOA


Vừa qua cuộc trầm luân
Lòng nhẹ nhàng thư thái
Dòng sông mang khổ phần
Tưới mát bờ hoa dại.

Ai đi tìm cứu rỗi
Bỏ mặc người thế gian
mãi mê trong lầm lỗi
lung lay cánh hoa tàn.

Một lần tiễn người đi
Cuộc đời còn lại gì
Những tháng năm trống vắng
Bia đá nào khắc ghi.

Chân lạc vào ngõ hoa
Chỉ còn lại mình ta
Nhụy hương chừng ươm nụ
Lơ lửng ánh trăng tà.

Hồn phiêu diêu cõi lạ
Người có thấy gì không
Cửa vườn đang rộng mở
Mời gọi khách lưu vong.

Hoa vẫn nở ngoài song
Ai vẫn hoài ước mong
Những gì chẳng thể có
Phủ ấm tình hư không.

Cuộc đời là ảo ảnh
Sự thế lắm phù du
Ta ôm niềm cô quạnh
Trầm lặng cõi xa mù.


Đỗ Thị Minh Giang