Ngày Giỗ Mẹ

 

mp3    

 

Thơ : Nguyễn Văn Nhơn
Nhạc : Cao Ngọc Dung
Tiếng hát của tác giả thơ