Mây Tháng 5Mây tháng 5

Xin bước chậm cho tim anh theo kịp
Mắt đen tròn lay láy núp bờ mi
Vẫn là em, nên anh mãi tình si
Hồn ngủ thiếp tà trinh nguyên lụa bạch

Trời tháng 5 nắng thập thò gác sách
Lá thư yêu vò võ đến tội tình
Mùa lại mùa, ấp ủ để lặng thinh
Tình khép mở vẫn là tình mở…khép…

Là tháng 5, thời gian dần hạn hẹp
Mặt bàn ngồi chưa kịp khắc tên ai
Mai xa rồi bàn tay nhỏ trang đài
Tập lưu bút chuyền tay nhau vội vã

Xin bước chậm như là tai em đã
Loáng thoáng nghe lời vụng dại tỏ tình
Như một lần, rồi mãi mãi lặng thinh
Như chẳng biết ai rập rình cửa lớp

Xin bước chậm như là đang sau, trước
Như là cùng đuổi bóng bắt hình nhau
Như chẳng bao giờ biết đến thương đau
Như vẫn tưởng mùa hè còn xa lắm

Xin bước chậm như là không muốn bước
Cho anh tin vẫn còn buổi tựu trường
Cho anh nhìn bàn chân nhỏ yêu thương
Vẫn còn đó trong mùa thu mong ngóng

                                *

Nhưng em hỡi, mùa thu về lay động
Lá vàng rơi lả tả ngập ven đường
Em đâu rồi từng bước nhớ bước thương
Ai gõ nhịp cho tình chừ ươm mộng?

Mùa tựu trường, mùa thương anh lẻ bóng
Đi trên đường ký vãng ngậm ngùi đau
Và giờ đây còn ai trước, ai sau
Để anh tưởng em vẫn đang… bước chậm

Tuyền Linh
    1960Tuyền Linh