CON TIM KHÔNG TUỔI


Con tim không tuổi

           …bb

Thời gian thì qua vội
Ngày lại dài lê thê
Hồn bồng bềnh nghịch lý
Ôi , nhớ em não nề !

Tình anh đã mắc cạn
Con sóng cứ xô bờ
Sóng tình va thuyền vỡ
Tuổi nào thôi bơ vơ ?

Sao con tim không tuổi
Cứ lặng lẽ tình trầm
Sao em không lớn kịp
Cho anh được trăm năm

Trời cho con tim nhỏ
Chẳng gắn theo tuổi đời
Nên từ trong bụng mẹ
Đã yêu em…em ơi !

Con tim chẳng ngừng đập
Dẫu trái đất ngưng quay
Tình anh luôn miên viễn
Trong nỗi nhớ đọa đày

Mắt em là tâm bão
Xoáy thổi vào hồn anh
Nên con tim bão nổi
Tình anh treo chỉ mành

Em đi là anh nhớ
Em ở là anh vui
Em, mai đi mốt ở
Anh, cứ thế ngậm ngùi…

Tuyền Linh
Tuyền Linh