GIỌT TRẦM


GIỌT  TRẦM

Xòe tay rải ngón mưa đàn
Tiếng trầm,tiếng bổng, tình tang tình tình
Tiếng nào rụng xuống tim anh
Tiếng nào trầm tích để dành mai sau ?

Xin đừng “ Như Cánh Vạc Bay “
Nghìn trùng xa cách, tìm đâu…đâu tìm ?
Cung thương réo rắt dịu êm
Lời ca đốt cháy con tim lặng thầm

Ẩn sâu mười ngón thanh âm
Ngón nào nhỏ xuống giọt trầm đời anh
Xin em một phút mong manh
Để anh vẽ lại bức tranh vào hồn

Mốt mai nếu lỡ chẳng còn
Đàn chùng phím lạc, người không thấy người
Vẫn còn một nốt trầm rơi
Tận cùng góc khuất dìu lời vô ngôn

Bóng em ẩn hiện… trong hồn

Tuyền Linh
  2018Tuyền Linh