Trong cõi buồn ai

 

mp3    

 

Thơ: Từ Tú Trinh
Phổ nhạc / Trình bày: Hà Lan Phương