SƯƠNG KHÓCSƯƠNG KHÓC

     ….bb

Ngồi đây đợi đón giao thừa
Miên man đầu óc chuyện xưa chuyện giờ
Chuyện viết nhạc, chuyện làm thơ
Chuyện nào cũng thấy vật vờ xác thân

Lan man một nỗi yêu thầm
Lại đau con sáo ra sông ngóng đò
Vô tư nào biết ai lo
Ơi, người tình nhỏ buồn cho anh rồi !

Yêu em, đâu dám mở lời
Giữa hai thế hệ muôn đời song song
Đường rây nào gặp được nhau
Đành chờ ga nhỏ đổi tàu chỉnh rây

Em về nẻo ấy có hay
Anh mang hành lý thầm bay dặm ngàn
Chờ khi trăng lặn hoa tàn
Anh nâng cánh nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve

Hoa tàn lại nở trong đêm
Mắt tình thắp sáng nỗi niềm trong anh
Lời nào cho những buồn, vui
Ơi, người tình nhỏ xa xôi trong đời

Có nghe đêm nói vạn lời
Có hay sương khóc chơi vơi phương nầy ?

Tuyền Linh
 


 

Tuyền Linh