Tình Thiêng


Biển vẫn mênh mông núi vẫn chập chùng
Mây vẫn thênh thang gió còn lồng lộng
Cây lá còn xanh hoa màu vẫn thắm
Đất vẫn bạt ngàn trời vẫn cao trên

Giữa chốn nhân gian sóng đời dấy động
Giữa trái tim người sóng tình chưa ngưng
Cõi xác tàn rơi cõi hồn vắng lạnh
Vẫn sống miên trường vẫn sống như nhiên

Thăm thẳm từng đêm lắng vùng trí tưởng
Thôi thúc tuôn về bóng dáng xa xăm
Lây lất từng ngày niềm đau tâm can
Choán lấp trào dâng tình ai nhưng nhức

Dẫu là tan tác dẫu là khói sương
Vẫn chút hồn thiêng ngời trong tâm thức
Đời qua hiu hắt tình ai lâng lâng
Tìm trong im câm người muôn vạn kiếp


Từ Tú Trinh