Tết Năm Nay

 

(download)

 

nhạc và lời: Quách Vĩnh Thiện
trình bày: Tố Hà