Nguyễn Văn Cương-Quê quán : Tam Kỳ - Hội An , Đà Nẵng . Trước 1975 , đi lính Thiết Giáp tại Pleiku .   Cấp bậc : Trung Sỉ    Đơn vị    : Chi Đoàn 3 , Thiết Đoàn 19 Kỵ Binh .   Gia đình đã mất tin tức của chú Cương , từ ngày 17/3/1975 trên    đường Liên Tỉnh Lộ 7B .  Ông-Bà , Anh-Chị nào có biết tin tức gì liên quan về chú Cương . Xin vui lòng liên lạc đến : Lê Khanh  E-mail : chutieuvietnam@yahoo.com