nguyễn thanh Minh Nha trang Vn.email : ntminh7@yahoo.com.vn  tim bạn là Phan tiến Dũng và Phan bich Hà(bich ha,net) để trao đổi thư ,ai biết địa chỉ email xin chỉ giúp,, chân thành cảm ơn!