Tôi tên Vương thủy Tùng địa chỉ Email : taylorct2005@yahoo.com.vn. Cần tìm bạn Nguyễn thị Bê (TÙNG THANH). Trước 1975 ở số 20 Ngô Quyền Phan Rang (Ninh Thuận). Nghe nói bạn đã ở Mỹ nhưng không biết địa chỉ hoặc Phone để liên lạc. Ai biết xin báo tin rất cám ơn.