Tôi là Vương thủy Tùng tìm bạn thơ Cô Lê thị Vinh Tính, người gốc Huế, dường như mất bàn tay phải??? Năm 1970 cô Tính công tác ở Ty Công Chánh Đà Lạt, phụ trách văn thư. Nếu cô Tính còn sống hoặc bạn bè biết tin, xin liên hệ Email : taylorct2005@yahoo.com.vn. Rất mong tin.