toi ten nguyen van tien 1991 ngay do toi co yeu mot co gai que em onam dinh sau ngay li biet chung toi xa nhau toi rat nho em mong hon que gui den em rang toi rat nho em quyen oi du xa cach hay gi di