Lê thị Vinh Thanh tìm bạn là Nguyễn Đình Hớn quê ở Nha Trang. Thanh và Hớn gặp nhau ở Palawan & Bataan, Phillipines. Hớn qua Mỹ năm 1986 ở Boston or Huston, Texas cùng với anh trai là Nguyễn Đình Phước. Rất mong tin, nếu được lời nhắn này xin liên lạc với Thanh nha Hớn. Email: yellowishrose@yahoo.com