Bến Vắng Chiều Hôm

 

(download)

pdf    

 

nhạc & lời: Liên Bình Định
Quang Minh trình bày